Κατηγορία: Εξερευνώντας

Το Σχήμα της Γης

Πώς έγινε αντιληπτή η σφαιρικότητα της;

Ο Μύθος της Αντίλιας και οι Αντίλλες

Μπαχάμες

H Ανακάλυψη του Κόλπου της Γουινέας

Volta do Mar

Η Ανακάλυψη της Βραζιλίας

Τα Θαλάσσια Περάσματα του Κόσμου

Ο Σταυρός του Νότου