Κατηγορία: Χάρτες

Ο Χάρτης του Μούνστερ (1540)

Ο Πρώτος Χάρτης που απεικονίζει ολόκληρη την Αμερικανική ήπειρο

Η Γεωγραφία του Πτολεμαίου

Πώς κατέγραψε τον Κόσμο τον 2ο αιώνα μ.Χ. ο Αλεξανδρινός γεωγράφος;

Η Πρώτη προσεγγιση της Βραζιλίας

Πώς οι Πορτογάλοι προσέγγισαν το 1500 για πρώτη φορά τις ακτές της Βραζιλίας;

Ο Παγκόσμιος Χάρτης του Ορτέλιου (1570)

Η Ουρά του Δράκου

Ποια ήταν η ανύπαρκτη χερσόνησος που απεικονίζονταν για αιώνες στους χάρτες;

Η Πρώτη προσεγγιση της Βραζιλίας

Πώς οι Πορτογάλοι προσέγγισαν το 1500 για πρώτη φορά τις ακτές της Βραζιλίας

Candia, La Cita De Corphu

Πορτολάνος του 1590 που απεικονίζει το Ηράκλειο και την Κέρκυρα

Maris Pacifici (1589)

Ο Πρώτος Χάρτης του Ειρηνικού Ωκεανού

Maris Pacifici

Ο Πρώτος Χάρτης του Ειρηνικού Ωκεανού

Ο Παγκόσμιος Χάρτης του Αλ Ιντρίσι (1154)