Ετικέτα: Μαυριτανοί

Εστεβάνικο

Ο Πρώτος Αφρικανός που έφτασε στην Βόρεια Αμερική

Εστεβάνικο

Ο Πρώτος Αφρικανός που έφτασε στην Βόρεια Αμερική

Μαυριτανοί

Οι Εξερευνήσεις τους στον Ατλαντικό Ωκεανό